Online Marketing

Feit: een sterk merk is bepalend voor omzetgroei

Met online marketing bouw je aan je merk. Een sterk merk draagt bij aan je groei en winst. Met online marketing zorg je ervoor dat jij herkend en relevant wordt op je doelmarkt. Met email marketing bereik je de doelgroep direct. Je kunt laten zien dat je hun business echt begrijpt. Een paar voorbeelden van online marketing:

  • Blogging en social media-inzet
  • Nieuwsbrieven
  • Surveys (marktonderzoeken) en klanttevredenheid metingen
  • Whitepapers en casebeschrijvingen

Juist met deze content bouw je aan een betere relatie met je klanten en prospects. Hierin kun je laten zien dat jij oplossingen biedt vanuit de belevingswereld van die markt. InDetail helpt je met de invulling hiervan.

Om je relaties direct te bereiken is het handig om een geautomatiseerd systeem te gebruiken. Hierin bouw je je marketingdatabase op. Of je koppelt de database van je ERP/boekhoudsysteem.

Ik werk samen met Spotler uit Zoetermeer. Spotler levert veelzijdige en gebruiksvriendelijke software voor email marketing.


Spotler is een Ned­er­lands bedri­jf en bedi­ent dagelijks 2700 klanten met pret­tig werk­ende soft­ware. De afgelopen jaren heeft Spotler meerdere pri­jzen gewon­nen op gebied van func­tion­aliteit en gebruiksvrien­delijkheid. Dat het met de vei­ligheid van data wel goed zit, bewi­jst de ISO 27001:2013 cer­ti­fi­cer­ing. Spotler is geheel AVG-com­pli­ant en gehost op Ned­er­landse servers.

Om te werken met Spotler heb je alleen inter­net nodig.

Een Ned­er­lands bedri­jf betekent korte lij­nen en flex­i­biliteit. Ik ben één van hun 300 geau­toriseerde busi­ness partners. 

Spotler laat graag gratis en vri­jbli­jvend in een korte demo zien waarom hun soft­ware jou verder helpt. Voor meer info ga je naar de spe­ciale Spotler pag­i­na op deze website.

Spotler-logo-dark