Projecten van InDetail

Tevreden relaties bepalen het bestaansrecht van InDetail

We zijn trots op de klanten die voor InDetail hebben gekozen.

De afgelopen 3 jaar hebben we voor grotere opdrachtgevers interim-trajecten gedaan. We focussen steeds meer op het midden- en kleinbedrijf met veel verschillende uitdagingen.

Enkele fijne voorbeelden

Guan Automotive

BMW en Mini: diagnose, tuning, onderhoud, sales en car-detailing

In Valken­burg (ZH) is Albert Guan een jonge onderne­mer die pre­cies weet waar ie heen wil. Albert heeft een duidelijke focus. Hij is een tech­ni­cus van de nieuwe gen­er­atie. Com­put­ers, elek­tron­i­ca, auto’s zit­ten er vol mee. Tra­di­tionele garages hak­en af. 

Albert wilde een door­dachte web­site. Met zijn cor­po­rate sto­ry. Juist in zijn branche is onder­schei­dend ver­mo­gen essen­tieel. Hij zocht een part­ner die hém laat onderne­men en ont­zorgt bij com­mu­ni­catie en online aanwezigheid. 

De nieuwe web­site is een krachtig Craft-CMS. Met een inte­gratie van zijn auto-voor­raad sys­teem Car­go. De bezoek­er wordt uitgen­odigd tot actie en het mak­en van een afspraak. Met de smaakvolle com­bi­natie van de ste­un­kleuren zwart en goud, heeft Guan Auto­mo­tive de uit­stral­ing die past bij deze gedreven en pro­fes­sionele onderneming.

Logo BMW zwart
Naar de website van Guan

Gebr. Barendregt in Rhoon

Een uniek aannemingsbedrijf in de GWW-sector

Via onze hosting‑, appli­catie- en web­bouw part­ner Dutch Height, kwa­men we in con­tact met Ariën en Petra Baren­dregt. Wat een bij­zon­der en fijn fam­i­liebedri­jf run­nen zij! We dur­ven te bew­eren dat als er één aan­ne­m­ings­bedri­jf is waar de klant écht cen­traal staat, dit bij de fam­i­lie Baren­dregt en hun team is.

De passie en beschei­den­heid zie je in de web­site. Ner­gens over-the-top. Beschei­den en oprecht was de opdracht. Ariën was onder de indruk van de sfeer. Hij herk­ende zichzelf, z’n visie en z’n bedri­jf er hele­maal in terug. De relatie naar kinderen, die spe­len in het zand. Kinderen zijn immers de toekomst? Daarom wil Gebr. Baren­dregt met een bewuste werk­wi­jze een leef­bare toekomst helpen borgen.

Ver­liep alles per­fect? Née. Met name in het design; de kleuren en het toepassen van het logo. Soms zat­en we op een ver­schil­lende golflengte. En Baren­dregt schri­jf je dus niet met ch”.…. Alle­maal din­gen die je samen tegenkomt en samen oplost. 

Verhaal Linked In 1
Naar de website.

Itzama Human Development

Inspiratie met een vleug spiritualiteit

De web­site van Itzam­na moest authen­tiek wor­den. Eige­naar Eric God­schalk vin­dt dit essen­tieel. Itzam­na biedt Human Devel­op­ment. Coach­ing naar geluk. Bal­ans tussen privé en werk. Op basis van weten­schap, met inspi­ratie van de Maya’s. 

Door goed te luis­teren voelden’ we de dri­ve van Eric. Zo is de web­site gebouwd. Zon­der frat­sen, voor een beschei­den bud­get. Van Eric kre­gen wij het mooiste com­pli­ment dat er is: Geweldig! Ik herken me volledig in. Dit bén ik!”

Wij helpen Eric bij alle nieuwe con­tent en blogs, ook voor LinkedIn. De rol van Eric wordt hierin met de dag grot­er. Hierin coachen wij hém. Eric schri­jft zelf elke dag soe­pel­er, krachtiger en uitn­odi­gen­der. Maar hij bli­jft zichzelf. Knap! Wij redi­geren en lezen vanu­it zijn doel­groep mee.

Eric wil nog meer uit z’n web­site halen. Daarom stop­pen we extra energie in een betere organ­is­che’ vin­d­baarheid. Omdat Eric regel­matig iets nieuws te melden heeft, gaat het pro­ces van SEO en verdere inte­gratie met social media hier zek­er resul­taat oplev­eren. Een online adver­ten­tiecam­pagne voor Google en Social media staat op de agenda.

Itzamna
Website Itzamna Human Development

Q-Vend B.V.

Geavanceerde betaalterminals voor onbemande verkoopsituaties.

InDetail verzorgt voor Q-Vend alle communicatie en marketingtaken. We begrijpen de vaktaal en vertalen ontwikkelingen snel naar communicatie. Ook hier is de website opgezet en de basis voor de LinkedIn-communicatie opgetuigd.

De website bevat een webportal voor het dealerkanaal en hun eindklanten. Hierop kunnen dealers abonnementsgegevens voor betaalautomaten verwerken. Eindklanten kunnen de contractgegevens van hun betaalautomaat opgeven, zodat deze geactiveerd kan worden. Komende periode wordt het weer spannend rond enkele Europese aanbestedingen.

Het webportal van Q-Vend B.V.

Lecon Consultancy

Hoogwaardig Security advies

Lecon is een frisse en jonge organisatie, met veel expertise op gebied van complexe security vraagstukken. De dienstverlening richt zich op grote organisaties en overheden. Security implementatie en projectmanagement zijn key. Lecon heeft geweldige klanten, waaronder bijvoorbeeld Prorail.

InDetail helpt met de communicatie binnen projecten. Review van documenten, bijdragen aan whitepapers en projectplannen. De consultant houdt daardoor focus op de kern van de opdracht. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort en het resultaat nóg beter. InDetail heeft ook de website gerealiseerd.

Website Lecon

TTI en TTK

No-nonsense installateurs met oog voor groene energie

TTI en TTK zijn zusterbedrijven in Barendrecht. Thoonen Totaal Installaties en Thoonen Totaal Klimaat. Bedrijven waar hard wordt gewerkt en het gierend druk is. Niet lullen maar poetsen gaat hier 100% op. Gaaf. De energietransitie en het aanwenden van groene stroom heeft grote aandacht.

Speciaal hiervoor is TTK opgezet. Hèt moment om beide websites geheel nieuw te bouwen. InDetail heeft veel tijd geïnvesteerd om hun wereld echt te leren kennen. Maar met die kennis konden we behoorlijk zelfstandig aan de slag bij het schrijven. Zo konden TTI en TTK zich richten op het werk en hún klanten.

Website TTI Barendrecht Website TTK Barendrecht

P&R Groep B.V. Waddinxveen

B2B Advies, projectleiding en trainingen op gebied van security management en veiligheid.

De P&R Groep heeft jarenlange ervaring met security management. Het bedrijf levert diensten aan toonaangevende organisaties binnen overheid en grote bedrijven. Het bedrijf had een traditionele kijk op online-aanwezigheid: "Een website is ondergeschikt aan direct contact. Het opdrachtenboek zit vol. Veel organisaties waarop we ons richten, kennen ons al jaren. Dus een website "is niet zo belangrijk". Tja, in de basis geen speld tussen te krijgen.

Maar contactpersonen blijven niet eeuwig zitten. Inkoop en facilitymanagement verjongt. Deze nieuwe generatie is online georiënteerd. Wanneer zij een website zien van hun partner, die niet responsive of adaptive is en nooit nieuwe informatie biedt, werkt dat door in de beleving. Het kan de deur open zetten voor concurrenten. InDetail kreeg de vrijheid om een nieuw, zakelijk en fris ontwerp te maken. Met één restrictie: "De content maken wij (P&R) zelf."

Bekijk de website

Dutch Height

Softwarebureau met ambities

De relatie met Dutch Height bestaat sinds 2017. InDetail werkte toen voor Quarto. De jonge honden van Dutch Height ontwikkelden het design en CMS. De content deed InDetail. Dutch Height is flexibel, creatief en denkt echt altijd in oplossingen. "Kan niet, bestaat niet", zeggen ze. Bovendien zijn ze snel.

Sindsdien werken we samen. Dutch Height doet veel meer dan websites. Ze maken portals, apps en automatiseren bedrijfsprocessen op maat. Inmiddels zijn de meeste teksten op hun website door InDetail gemaakt. Op dit moment werken we samen aan een grote upgrade van de look & feel van de website.

Website Dutch Height

Cabrioland

Vervult jongensdromen

Een project van Marc: Al sinds mijn jeugd heb ik een passie voor auto’s. En hier staan ze elke dag. Exclusieve cabri­o­lets, SUV’s en sport­wa­gens. BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Mer­cedes, Aston Mar­tin. Maar ook de basis van van het suc­ces van Cabri­oland: de Maz­da MX5 en Saab cabri­o­lets. Een leuk bedri­jf, waar men jon­gens­dromen aan vol­wassen auto-liefheb­bers verkoopt. 

InDe­tail heeft geholpen om de posi­tioner­ing van Cabri­oland te herzien. Voor de doel­groep moet zij dé lever­anci­er zijn. Kwaliteit, exclu­siviteit, ken­nis en ser­vice in het luxe seg­ment moeten zor­gen dat poten­tiële kop­ers niet om Cabri­oland heen willen. 

In 2020 heeft het bedri­jf een geheel nieuwe web­site gekre­gen. Een CMS met kop­pelin­gen, spe­ci­aal voor de automotive-sector. 

InDe­tail heeft geholpen met de tek­sten en de tone-of-voice. Na de oplev­er­ing is het beheer overgenomen door Cabri­oland zelf. In hun eigen kring zit een redac­teur. Deze houdt de web­site actueel, zorgt voor uit­brei­din­gen en verbindt de web­site met sociale media. 

Cabrioland
Website Cabrioland B.V.

Het begin! Quarto Betaalsystemen (nu Twelve)

Kassa-oplossingen.

De eerste opdracht! Die halen we niet van deze pagina! Begonnen in 2016. Met het ontwerp van een nieuwe website, de content in het CMS en het opzetten van de social media kanalen. In het begin zijn het beheer en alle marketing- en communicatiewerkzaamheden door InDetail gedaan. Leaflets, brochures, handleidingen enz..

Na de overname door Twelve, in 2018, hebben we nog fijn samengewerkt met het jonge en enthousiaste marketingteam van 10 collega's. In April 2019 hebben zij het roer definitief overgenomen. Ons werk is er ten einde gekomen. Maar we zien nog altijd veel van de tekstuele content, onveranderd terug...

De website van Twelve B.V.