Projecten van InDetail

Tevreden relaties bepalen het bestaansrecht van InDetail

We zijn trots op de klanten die voor InDetail hebben gekozen. we hebben bewezen dat drive, oprechte aandacht en vaardigheden resultaat hebben gebracht.

De afgelopen 3 jaar hebben we vooral met enkele grotere opdrachtgevers in interim-rollen advies-trajecten gedaan. We focussen nu steeds meer op het midden- en kleinbedrijf met veel verschillende uitdagingen.

Guan Automotive

B2C, BMW en Mini: diagnose, tuning, onderhoud, sales en car-detailing

In Valken­burg (ZH) is Albert Guan een jonge onderne­mer die pre­cies weet waar ie heen wil. En dat is géén der­tien-in-een-doz­i­jn-garage wor­den. Albert heeft een duidelijke focus. Hij is een tech­ni­cus van de nieuwe gen­er­atie. Com­put­ers, elek­tron­i­ca, auto’s zit­ten er vol mee. Tra­di­tionele garages hak­en af. Het team van Guan Auto­mo­tive heeft z’n bestaan­srecht al meer dan bewezen. 

Albert snapt dat web­sites met goede CTA en CTR en SEO hem vin­d­baar mak­en tussen de mas­sa. Hij zocht een part­ner die hém laat onderne­men en hele­maal ont­zorgt bij alle aspecten van de com­mu­ni­catie en online aan­wezigheid. Die regis­seur mogen wij zijn.

InDe­tail had de con­tent voor de eerste web­site al gemaakt. De nieuwe web­site is een krachtig Craft-CMS. We gaan web­sites en appli­caties van der­den inte­gr­eren om bezoek­ers nog meer op hun auto gerichte info te geven. De bezoek­er wordt uitgen­odigd tot het actie of het mak­en van een afspraak. Met de smaakvolle com­bi­natie van de ste­un­kleuren zwart en goud, wordt de uit­stral­ing gekre­gen die past bij deze gedreven en pro­fes­sionele onderneming.

Logo BMW zwart
Bekijk hier (nu nog) de "oude", eind mei de nagelnieuwe website.

Gebr. Barendregt in Rhoon

Een uniek aannemingsbedrijf in de GWW-sector

Via onze hosting‑, appli­catie- en web­bouw part­ner Dutch Height, kwa­men we in con­tact met Ariën en Petra Baren­dregt. Wat een bij­zon­der en fijn fam­i­liebedri­jf is dit. InDe­tail werkt graag voor opdracht­gev­ers die puur zijn en intrin­siek gemo­tiveerd om met hart en ziel te werken aan iets moois voor en met klanten. En pre­cies dát ken­merkt Gebr. Baren­dregt. We dur­ven te bew­eren dat als er één aan­ne­m­ings­bedri­jf is waar de klant écht cen­traal staat, dit bij de fam­i­lie Baren­dregt en hun team is.

Die passie lees je terug op de web­site. Geen over-the-top-web­site met aller­lei toeters en bellen. Beschei­den en oprecht was de opdracht. Ariën was onder de indruk van de sfeer. Hij herk­ende zichzelf, z’n visie en z’n bedri­jf er hele­maal in terug. De keuze voor het the­ma van de afbeeldin­gen maak­te indruk. De relatie naar kinderen, die spe­len in het zand. Kinderen zijn immers de toekomst? Daarom wil Gebr. Baren­dregt met een bewuste werk­wi­jze een leef­bare toekomst helpen borgen.

Ver­liep alles per­fect? Née. Ook wij hebben leer­mo­menten gek­end. Met name in het design; de kleuren en het toepassen van het logo, zat­en we af en toe op een ver­schil­lende golflengte. En Baren­dregt schri­jf je dus niet met ch”.….

In een sterk part­ner­ship zijn dit gelukkig zak­en die je dan ook weer mét elka­ar oplost.

Verhaal Linked In 1
De website van Gebr. Barendregt

Itzama Human Development

Inspiratie met een vleug spiritualiteit

De web­site van Itzam­na laat zien dat com­mu­ni­catie oprecht moet zijn. Eige­naar Eric God­schalk vin­dt dit essen­tieel. Itzam­na biedt Human Devel­op­ment. Coach­ing, begelei­d­ing en inspi­ratie-bijeenkom­sten. Op basis van weten­schap, gecom­bi­neerd met inspi­ratie van de Maya’s. 

InDe­tail luis­tert, heeft oprechte inter­esse en kan de vraag achter de vraag ver­tal­en. Zo is de web­site gebouwd. Zon­der frat­sen en met een beschei­den bud­get. Van Eric kre­gen wij het mooiste com­pli­ment dat er is: Geweldig! Ik herken me volledig in de tek­sten en de gecreëerde sfeer”. Dit bén ik!”

Wij mak­en samen met Eric alle nieuwe con­tent en blogs, ook voor LinkedIn. De rol van Eric wordt hierin met de dag grot­er. Wij coachen hém eigen­lijk ook een beet­je. Hier­door gaat Eric zelf elke dag soe­pel­er, krachtiger en uitn­odi­gen­der schri­jven. Maar hij bli­jft zichzelf. Knap! Wij redi­geren en lezen vanu­it het oog­punt van zijn doel­groep (de klant) mee.

Eric is erg actief met Itzam­na en hij wil nog meer uit z’n web­site halen. Daarom gaan we de komende peri­ode extra energie stop­pen in een nog betere vin­d­baarheid. Zek­er omdat Eric regel­matig iets nieuws te melden heeft, gaat het pro­ces van SEO en verdere inte­gratie met social media hier zek­er resul­taat opleveren.

Itzamna
Website Itzamna Human Development

Q-Vend B.V.

B2B. Geavanceerde betaalterminals voor onbemande verkoopsituaties.

InDetail verzorgt hier alle communicatie en marketingtaken. We begrijpen de vaktaal en vertalen ontwikkelingen snel naar communicatie. Ook hier is de website opgezet en de LinkedIn-communicatie opgetuigd.

Eind 2019 is gestart met het ontwikkelen van een webportal voor het dealerkanaal en hun eindklanten. Hierop kunnen dealers abonnementsgegevens voor betaalautomaten verwerken. Eindklanten kunnen de contractgegevens van hun betaalautomaat opgeven, zodat deze geactiveerd kan worden. Komende periode wordt het weer spannend rond enkele Europese aanbestedingen.

Het webportal van Q-Vend B.V.

Lecon Consultancy

Hoogwaardig Security advies

Lecon is een frisse en jonge organisatie, met veel expertise op gebied van complexe security vraagstukken. De dienstverlening richt zich op grote organisaties en overheden. Security implementatie en projectmanagement zijn key. Lecon heeft geweldige klanten, waaronder bijvoorbeeld Prorail. InDetail helpt met een deel van de communicatie binnen projecten. Review van documenten, bijdragen aan whitepapers en projectplannen. De consultant kan focus houden op de kern van de opdracht. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort en investeren klanten efficiënt en in de juiste dingen. InDetail heeft ook de website gerealiseerd.

Website Lecon

TTI en TTK

No-nonsense installateurs met oog voor groene energie

TTI en TTK zijn zusterbedrijven in Barendrecht. Thoonen Totaal Installaties en Thoonen Totaal Klimaat. Bedrijven waar hard wordt gewerkt en het gierend druk is. Niet lullen maar poetsen gaat hier 100% op. Gaaf. De energietransitie en het aanwenden van groene stroom heeft grote aandacht.

Speciaal hiervoor is TTK opgezet. Hèt moment om beide websites geheel nieuw te bouwen. InDetail heeft veel tijd geïnvesteerd om hun wereld echt te leren kennen. Maar met die kennis konden we behoorlijk zelfstandig aan de slag bij het schrijven. Zo konden onze contactpersonen zich richten op hun klanten en de dagelijkse operations.

Website TTI Barendrecht Website TTK Barendrecht

P&R Groep B.V. Waddinxveen

B2B Advies, projectleiding en trainingen op gebied van security management en veiligheid.

In de P&R Groep zit jarenlange kennis over security management. P&R Groep levert haar diensten aan toonaangevende organisaties binnen overheid, infrastructuur. Het is een bedrijf dat op het gebied van online-aanwezigheid traditioneel gerund wordt. Een website is ondergeschikt aan direct contact. Het opdrachtenboek zit vol. En de meeste organisaties waarop we ons richten kennen ons al jaren. Dus een website "is niet zo belangrijk". Tja, in de basis geen speld tussen te krijgen.

Echter, contactpersonen blijven niet eeuwig zitten. Inkoop en facilitymanagement verjongt. Deze nieuwe generatie is veel meer online georiënteerd. Wanneer zij een website zien van hun partner, die niet responsive of adaptive is en nooit nieuwe informatie biedt, dan gaat deze een keer tegenwerken. Het kan de deur open zetten naar andere, ogenschijnlijk modernere dienstverleners. Daarop kreeg InDetail gelukkig toch de vrijheid om een nieuw, zakelijk en fris ontwerp te maken. Met één restrictie: "De content maken wij (P&R) zelf." Dit traject loopt nog, waardoor de link nu nog even de oude site laat zien.

Nu nog de "oude" website, maar eerdaags....

Dutch Height

Softwarebureau met ambities

De relatie met Dutch Height is ontstaan toen InDetail voor Quarto werkte. Het zijn enthousiaste gasten die de toenmalige website hebben gebouwd. De content en het beheer kwamen bij InDetail vandaan. Dutch Height is flexibel, creatief en denkt echt altijd in oplossingen. "Kan niet, bestaat niet", zeggen ze. Bovendien zijn ze snel. Sindsdien werken we samen. Dutch Height doet veel meer dan websites. Ze maken portals, apps en automatiseren bedrijfsprocessen op maat. Inmiddels zijn de meeste teksten op hun website door Marc gemaakt. De volgende stap is een echte upgrade van de look & feel van de website.

Website Dutch Height

Cabrioland

Vervult jongensdromen

Een project van Marc: Al sinds mijn jeugd heb ik een passie voor auto’s. En hier staan ze elke dag. Exclusieve cabri­o­lets, SUV’s en sport­wa­gens. BMW, Porsche, Audi, Jaguar, Mer­cedes, Aston Mar­tin. Maar ook de basis van van het suc­ces van Cabri­oland: de Maz­da MX5 en Saab cabri­o­lets. Een leuk bedri­jf, waar men jon­gens­dromen aan vol­wassen auto-liefheb­bers verkoopt. 

InDe­tail heeft geholpen om de posi­tioner­ing van Cabri­oland te herzien. Voor de doel­groep moet zij dé lever­anci­er zijn. Kwaliteit, exclu­siviteit, ken­nis en ser­vice in het luxe seg­ment moeten zor­gen dat poten­tiële kop­ers niet om Cabri­oland heen willen. 

Zo heeft Cabri­oland in 2020 een geheel nieuwe web­site gekre­gen. Deze is niet gebouwd door InDe­tail. Het was slim­mer om te kiezen voor een con­tent man­age­ment sys­teem, waarin reeds diverse kop­pelin­gen zat­en, spe­ci­aal voor de auto­mo­tive-sec­tor. Zo was er al een hele mooie inte­gratie met een verkoop onderdeel en data­base. Het was dus niet nodig dit wiel opnieuw uit te vin­den en aan te schaffen.

InDe­tail heeft zich bezig gehouden met het advies, de tek­sten van de con­tent en de tone-of-voice. Na de oplev­er­ing is het dagelijks beheer overgenomen door Cabri­oland zelf. In hun eigen kring beschikken ze over een ent­hou­si­aste redac­teur. Deze houdt de web­site actueel, zorgt voor uit­brei­din­gen en verbindt web­site met hun sociale media kanalen. 

Cabrioland
Website Cabrioland B.V.

Quarto Betaalsystemen (Twelve)

B2B. Kassa-oplossingen.

Een samenwerking die in 2016 is begonnen. Met het ontwerp van een nieuwe website, de content in het CMS en het opzetten van de social media kanalen. In het begin zijn het beheer en alle marketing- en communicatiewerkzaamheden door InDetail gedaan. Leaflets, brochures, handleidingen enz.. Na de overname door Twelve, in 2018, hebben we nog fijn samengewerkt met het jonge en enthousiaste marketingteam van 10 collega's. In April 2019 hebben zij het roer definitief overgenomen. Ons werk is er ten einde gekomen. Maar we herkennen nog altijd veel van de tekstuele content, vrijwel onveranderd terug.

De website van Twelve B.V.