Ik ben echt nieuwsgierig naar jou en je bedrijf.

Aan­ge­naam! Ik ben Marc Fahrn­er, geboren en geto­gen in het mooie Delft. Getrouwd met Jacque­line en vad­er van 2 puberende jongens.

Ik wist al vroeg dat ik iets” met mensen, taal, com­mer­cie, psy­cholo­gie en tech­niek wilde gaan doen. Dat begon bij Com­mer­ciële Economie aan de Haagse Hogeschool. Daar­na heb ik ruim 20 jaar gew­erkt in mar­ket­ing en sales bin­nen mid­del­grote bedri­jven. Bij ons ston­den klanten alti­jd echt cen­traal. Ik denk en werk alti­jd vanu­it de doel­groep van mijn opdrachtgevers. 

Ik hou onder andere van water­sport, auto’s, racen en motor­ri­j­den. En van m’n werk! Ik doe wat ik leuk vind, daarom voelt het niet snel als werken’.


De stap naar zelf­s­tandig ondernemer

Eind 2016 ben ik zelf­s­tandig tek­stschri­jver gewor­den. Ik was klaar met interne poli­tiek. Met man­a­gen. Met Excel-rap­portages. Ik wilde weer gave din­gen doen, mét klanten. Mensen blij mak­en. Die stap had ik eerder moeten nemen. Maar ach, had­den”…

Aansprek­ende (SEO) tek­sten, nieuws­brieven, blogs en andere tek­sten zijn mijn ding. Mijn mar­ketingachter­grond gebruik ik om die strate­gisch voor je in te zetten.

Met een fijn team zelf­s­tandi­ge pro­fes­sion­als laat ik je bedri­jf uit­sti­j­gen boven het maaiveld. Opdracht­gev­ers ervaren dat we scher­p­er zijn dan grote all-in-one- bureaus. En voor jou nèt even een stap­je hard­er lopen.

Profiel Marc Motor

Breng je meerwaarde over!

Vul de behoeften van je doelgroep in.

Wat maakt het ene bedri­jf suc­cesvoller dan het andere? Een suc­cesvol bedri­jf weet wat de doel­groep bezig houdt. Wat hun pijn­pun­ten zijn, hun behoeften. Met InDe­tail zorg ik ervoor dat een doel­groep jou rel­e­van­ter ervaart dan anderen.


Als je doet wat iedereen doet…

Kwaliteit, ser­vice en een scherpe pri­js zijn allang vanzelf­sprek­end. De markt veran­dert naar een expe­ri­ence econ­o­my’. Belev­ing en meer­waarde zijn dé koopre­de­nen van nu. Je moet eerlijk en authen­tiek zijn. Mensen kopen graag bij echte mensen.

En dát bereik je nou net niet met die goedbe­doelde tek­sten van je schoonzus die zo lekker kan schri­jven. Dat bereik je ook niet met die voordelige’ stan­daardtek­sten en ‑argu­menten van een willekeurige web­bouw­er of die 1 euro-per-maand-web­site. Web­bouw­er is een vak, host­ing is een vak. En schri­jven is weer een heel ander vak.


Ben ik duurder?

Miss­chien. Maar met mij als tek­stschri­jver, heb je er ook een strate­gis­che mar­ke­teer bij. Mijn toegevoegde waarde hangt van jouw soort dien­stver­len­ing af. Als je met mijn hulp sneller en meer nieuwe klanten wint, wat lev­ert één klant jou dan op? Hoeveel heb je er dan nodig om je invester­ing in InDe­tail goed te mak­en? Het zou zomaar kun­nen dat ik heel voordelig blijk te zijn. 

Rsz marc door helm 1

Maak eens kennis. Ik ontmoet je graag!

Ben je eigenaar of directeur? Maak dan kennis met me. Heb je een marketing coördinator in dienst? Laat deze dan kennis maken. Een coördinator is vaak geen schaap met 5 poten. De ideeën zijn er, maar specialistische handjes ontbreken. Dus doe je heel veel, nèt niet. Laat me helpen.

Maak vrijblijvend kennis!